Adres lokalu użytkowego

Sokółka, Plac Kościuszki 26/2

Nr działki

3077/7

Nr księgi wieczystej

BI1S/00000095/6

Powierzchnia

9,40 m2

Opis lokalu

Lokal przeznaczony na działalność usługowo-handlową z wyłączeniem handlu alkoholem,

działalność nie może być prowadzona w godzinach nocnych.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną i instalację c.o.