Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkoweg - ul. Górna 4 lok. 1

1. Podpisany dokument. (pdf*)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.