Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.

1. ul.Lelewela 4

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.