Wykaz lokali do oddania w najem w trybie przetargowym.

1. Sokółka, Pl. Kościuszki 15 lok 21

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.