Wykaz lokalu użytkowegopozostającego w zarządzie ZGKiM w Sokółce
przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym –
ul. 1 – go Maja 5 lok.1.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.