Załączniki do pobrania(pdf*):

1. Harmonogram zebrań wspólnot w 2018 roku.


Pełnomocnitwo dla swej ważności powinno zostać udzielone w obecności pracownika ZGKiM w Sokółce, bądź posiadać podpis poświadczony notarialnie.

2. Druk pełnomocnictwa.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych.

Załącznik (pdf*):

1.Podpisany dokument

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: wykonanie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku posesji, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw oraz pielęgnacją terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w okresie od 15.02.2018 r. do 15.03.2020 r.

 

Załączniki do pobrania (pdf*) :

1. Zapytanie Ofertowe.

2. Oferta

Przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej

Przedmiot: 5 - letni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach

Dane kontaktowe  Zamawiającego: Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce Plac Kościszki 15, 16-100 Sokółka

 

Załączniki d pobrania (pdf*)

1. Przetarg ofertowy

2. Zakres robót

3. Wykaz budynków

4. Formularz ofertowy

5. Umowa