Szczegółowe informacje dotyczące rostrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie robót elektrycznych, w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, Plac Kościuszki 15.

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

na: wykonanie robót elektrycznych (konserwacji bieżącej, napraw) i całodobowego serwisu, usuwania awarii w branży elektrycznej w obiektach stanowiących zasób Gminy Sokółka, Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. w celu utrzymania w odpowiednim stanie technicznym obiektów budowlanych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Oferta

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Umowa