PRZETARG

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZGKiM w SOKÓŁCE polegających na:

- czyszczenie oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Okres realizacji zamówienia: od dnia 07.08.2017r. do 31.07.2018r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 15, która powinna zawierać roczną kwotę ryczałtową robót brutto.

Wykaz adresów budynków oraz formularza ofertowego wykonawcy wraz ze wzorem umowy do realizacji znajduje się w zakładce do pobrania na stronie ZGKiM http://zgkimsokolka.pl/

Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest Janusz CILULKO tel. 85 711-22-08 w 39.

TERMIN SKŁADANIA OFERT oraz otwarcie w dniu 7 sierpnia 2017r. o godz. 9:00.

Sokółka, 24.07.2017r.

Dyrektor, Mariusz Gurzyński

Dokumenty do pobrania:

1. Podpisany przetarg

2. Wykaz posesji

3. Umowa na świadczenie usług kominiarskich

4. Formularz ofertowy wykonawcy