Wykaz lokali, przeznaczonych w najem w trybie przetargowym - ul. Białostocka 3/5 lok. 1

Załącznik (pdf*):

1. Wykaz