Zapytanie ofertowe na: wykonanie robót elektrycznych (konserwacji bieżącej, napraw) i całodobowego serwisu, usuwania awarii w branży elektrycznej w obiektach stanowiących zasób Gminy Sokółka, Wspólnot Mieszkniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

 

Załączniki do pobrania (pdf*):

1. Zapytanie ofertowe.

2. Szczegółowy zakres prac.

3. Wykaz posesji.

4. Oświadczenia.

5. Umowa.