INFORMACJA

zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce z dnia 12.04.2019r.

DZIEŃ 2 MAJA 2019r. (czwartek)

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ZGKiM w Sokółce,

jednocześnie informujemy, iż

DZIEŃ 11 MAJA 2019r. (sobota)

ZGKiM będzie otwarty w godz. 730 – 1530.