Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego:

 

 

- Lelewela 4 parter ;  I piętro

- Plac Kościuszki 15 lok.21