ZGKiM ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego FS-Lublin ŻUK A07H

* ogłoszenie

* wzór oferty

* ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu