Ogłoszenie

Informacja o podjętym w dniu 24 kwietnia 2020r. Zarządzeniu Burmistrza Sokółki w sprawie czasowego odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe.


Link do zarządzenia:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/2020/zarzadzenie-nr-2562020.html

 

Załącznik -wniosek