Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na najem 
lokalu użytkowego 
ul. Lelewela 4 parter