Wykazu dotyczący lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie ZGKiM w 
Sokółce przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym 
ul. Grodzieńska 31 lok.1