Wykaz dotyczący garażu pozostającego w zarządzie ZGKiM w Sokółce przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym

ul. 1 - go Maja 5A/4