Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargowym 
ul. Lelewela 4 piętro