Wykaz dotyczący lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie ZGKiM w Sokółce przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym
– ul. 1 – go Maja 17 lok.2.