OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POZOSTAJĄCEGO W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I  MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE 
UL. 1 - GO MAJA 17 LOK. 2