Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółceinformuje, 
że od dnia 21 lutego 2023 r. będą odbywały się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
oznaczonych jak w załączonym harmonogramie.