Wykaz lokalu użytkowegopozostającego w zarządzie ZGKiM w Sokółce 
przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym –
ul. 1 – go Maja 5 lok.1.