Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na najem garażu 
1-go Maja 5A/2

Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce
informuje, że od dnia 15 września 2021 r. będą odbywały się zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych oznaczonych jak w załączonym harmonogramie.

Załącznik

Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na najem 
lokalu użytkowego 
ul. Lelewela 4 parter

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza przetarg - najem garażu.

Podpisany dokument (pdf*)

Więcej o: Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg