ZGKiM ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych: 
ul. Białostocka 32 lok. nr 1 i lok. nr 3"

Ogłoszenie o składaniu wniosków o zawarcie umowy dzierżawy użytkowanych terenów, pomieszczeń...

- Ogłoszenie

- wzór wniosku - PDF

- wzór wniosku - Word

 

Ogłoszenie

Informacja o podjętym w dniu 24 kwietnia 2020r. Zarządzeniu Burmistrza Sokółki w sprawie czasowego odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe.


Link do zarządzenia:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/2020/zarzadzenie-nr-2562020.html

 

Załącznik -wniosek

ZGKiM ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego FS-Lublin ŻUK A07H

* ogłoszenie

* wzór oferty

* ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza przetarg - najem garażu.

Podpisany dokument (pdf*)

Więcej o: Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg