l. Gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności:

- zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy i lokalami użytkowymi, w tym zawieranie umów, ich realizacja oraz dochodzenie należności z nich wynikających,

- prowadzenie procedury przydziału mieszkań komunalnych, lokali socjalnych i lokali zastępczych,

 

2. Wykonywanie mieszczących się w ramach zwykłego zarządu uprawnień Gminy Sokółka jako właściciela lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych,

- wykonywanie robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na terenach i w obiektach zarządzanych przez Zakład;

 

3. Prowadzenie targowisk;

 

4. Utrzymanie urządzeń i obiektów sanitarnych, a w szczególności prowadzenie szaletów publicznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce
85 711 22 08 w godz. 7.30 – 15.30

 

Konserwator wodociągów i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania
505 612 923

 

Konserwator instalacji elektrycznej
502 637 616

 

TVK NET  85 711 57 79

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 85 711-27-71

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  85 711-27-53

MPO  85 711-26-14

 

Pogotowie Ratunkowe 999  

Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Energetyczne 991

demo270

Witamy w dziale strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych poświęconej administracji nieruchomościami Naszej Gminy, która została stworzona z myślą o najemcach lokali mieszkalnych i użytkowych - aktualnych i przyszłych, jak również dla firm zainteresowanych współpracą z nami. Na niniejszych stronach zamierzamy publikować informacje, które w naszej ocenie mogą Państwa zainteresować, a także wszelkie komentarze, które mogą być Państwu pomocne w sprawach dotyczących przedmiotu działania naszego zakładu.

Więcej o: Mieszkania i nieruchomości