Aby ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Sokółka należy przedłożyć
w siedzibie naszego Zakładu odpowiedni komplet dokumentów (według załączenia poniżej):

  •  Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego 

              Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

  • Deklaracja o wysokości dochodów

              Druk deklaracji o wysokości dochodów

              Objaśnienia do deklaracji o wysokości dochodów 

  • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

               Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego

  • Oświadczenie majątkowe

               Oświadczenie majątkowe

  • Deklaracja Rodo

               Deklaracja Rodo

  • Zaświadczenie o zameldowaniu

  • Zaświadczenie o dochodach

 

Powyższe dokumenty powinni uzupełnić wszyscy dorośli domownicy. Wnioski na dany rok przyjmowane są do 30 listopada.