Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce
85 711 22 08 w godz. 7.30 – 15.30

 

Konserwator wodociągów i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania
Wojciech Tochwin - 607-853-523

 

Konserwator instalacji elektrycznej
Jerzy Żukowski - 533 633 695

 

TVK NET  85 711 57 79

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 85 711-27-71

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  85 711-27-53

 

Pogotowie Ratunkowe 999  

Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Energetyczne 991