Wykaz garażu do oddania w najem w trybie przetargowym - ul. 1 Maja 29

1. Podpisany dokument (*pdf)

Wykaz lokali, przeznaczonych w najem w trybie przetargowym - ul. Białostocka 3/5 lok. 1

Załącznik (pdf*):

1. Wykaz

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: wykonanie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku posesji, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw oraz pielęgnacją terenów zielonych na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w okresie od 15.02.2018 r. do 15.03.2020 r.

 

Załączniki do pobrania (pdf*) :

1. Zapytanie Ofertowe.

2. Oferta

Przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej

Przedmiot: 5 - letni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach

Dane kontaktowe  Zamawiającego: Gmina Sokółka - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce Plac Kościszki 15, 16-100 Sokółka

 

Załączniki d pobrania (pdf*)

1. Przetarg ofertowy

2. Zakres robót

3. Wykaz budynków

4. Formularz ofertowy

5. Umowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza przetarg - najem garażu.

Podpisany dokument (pdf*)

Więcej o: Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg