Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym.

Załącznik (*pdf):

1. Ogłoszenie.

Zapytanie ofertowe na: wykonanie robót elektrycznych (konserwacji bieżącej, napraw) i całodobowego serwisu, usuwania awarii w branży elektrycznej w obiektach stanowiących zasób Gminy Sokółka, Wspólnot Mieszkniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

 

Załączniki do pobrania (pdf*):

1. Zapytanie ofertowe.

2. Szczegółowy zakres prac.

3. Wykaz posesji.

4. Oświadczenia.

5. Umowa.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym.

1. Podpisany dokument (*pdf)

Wykaz garażu do oddania w najem w trybie przetargowym - ul. 1 Maja 29

1. Podpisany dokument (*pdf)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce ogłasza przetarg - najem garażu.

Podpisany dokument (pdf*)

Więcej o: Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg